Eldoradoskupina tradiční i netradiční trampské písně

Propagace

Vážení,

dotočili jsme a za asistence kmotrů Jitky Vrbové, Standy Chmelíka a Kamarádů Staré řeky slavnostně pokřtili nové CD s názvem "SYNU MŮJ", na kterém přinášíme výběr 16+1 pro nás nejkrásnějších písní s trampskou, zlatokopeckou, kovbojskou a cestovatelskou tematikou.

Co jsme tímto projektem chtěli říct? Prostě oslavit radost ze života, čistotu kamarádství a uchovat historické i naše „srdeční“ tradice pro naše děti v nejlepší možné kvalitě zdigitalizované analogové nahrávky.

Jsme velmi potěšeni, že náš více než hodinu dlouhý projekt oslovil i zástupce několika společností, kteří nám ekonomicky pomohli vyrobit hudebně i technicky dobré dílo a trvanlivé nosiče.

Velice si této pomoci vážíme a děkujeme:

  • ITS a.s. (www.its.cz), IT, hardware, software, servis, IBM, VMW..., jmenovitě Ing. Lumíru Srchovi
  • Stavební firmě HOBST (www.hobst.cz)
  • SourceYour.com, nábytek a finanční služby
  • České hudební nástroje (www.chn.cz)
  • www.popp-vino.cz
  • společnosti ERPET, jmenovitě p. Václavu Petrovi
  • společnosti NOWACO, jmenovitě p. Prokopu Volfovi
  • Ing. Jiřímu Jaroměřskému

Velmi vám všem děkujeme!

Majitelům kulturních zařízení a hudebním producentům jsme připraveni - v případě jejich zájmu - desku zaslat.

Sponzorům poskytneme speciální nabídku, budou-li chtít desku použít ke svým reklamním / PR účelům.


Tomáš Pergl

Zdeněk Sadovský

Václav Balák

Jiří Litoš

Vít Popp

Petr Šplíchal

 

Aktuality

PLES ve stylu "100 let trampingu v Čechách"
17.2.2018

Kamarádky, kamarádi.

opět se Vám dostává do rukou pozvánka na tradiční již dvaatřicátou kostýmovanou juchanici osady Kamarádi Staré řeky. Konati se bude dne 17. 2. 2018 od 19:00 v KD Tetín a k poslechu i křepčení vám bude hrát ELDORADO a KSŘ!

V době, kdy jste zavaleni „ zaručeně pravdivými informacemi“ o všem, v době, kdy se nedílnou součástí našeho života stávají hoax news, dezinformace i drzé lži, vzali jsme na sebe nelehký úkol.

Ano, seznámíme Vás s pravdou!

I renomovaná trampská periodika uvádějí jako prvopočátek trampingu v Čechách památnou výpravu pražských trampů ke Svatojánským proudům na velké řece Vltavě v roce 1918. V roce letošním oslavíme 100 let od založení „Ztracenky“, první trampské osady v Čechách. Seznámíme Vás s historií trampingu, která je zde v České kotlině nepochybně daleko hlubší a zabývá se jí již řadu let VUHT (Výzkumný ústav historie trampingu), jenž je součástí NSL-KSŘ (Nadace pro Srandy a Legrace Kamarádů Staré řeky). Naši badatelé si položili znepokojivé otázky, na něž budou spolu s vámi hledat odpovědi. Vědci zjistili, že již v Paleolitu jistý Kopčem (který klackem do mamuta mlátil, než ho zdolal, než ho schvátil) se svou tlupou podnikal pračundry v povodí řeky Dyje. Nedalo v biblických dobách vyhnání Adama a Evy z ráje impulz k velkému vandru? Snad každý z Vás na vandru poplenil nějakou zahradu, a pokud byla po ruce nějaká švarná trampule, s chutí spáchal i nějaký ten dědičný hřích. A co Mojžíš a Izraelité, jejich čtyřicet let trvající vandr po poušti? Praotec Čech přitáhl vandrem pod Říp až z ukrajinských Pripjaťských bažin.  Cyril a Metoděj přičundrovali až z řecké Soluně. Křižácké výpravy byly poněkud krvavé čundry na střední východ. Spanilé jízdy husitů až k Baltu byly opravdu divoké vandry. Tovaryši čundrovali za prací po Evropě od města k městu od mlýna k mlýnu. Ano, čundrování máme v genech, sáli jsme ho s mateřským mlékem, každým pivem, každým frťanem. Ponořte se s námi do hlubin věků!

Možnosti výběru kostýmu jsou jak vidno bohaté, pro vstup ovšem nezbytné!

více
Nové CD Tomáše Pergla "Kamaráde, zůstaň ještě chvíli"
14.12.2017
Tomáš ve Dvoraně Mirka Černého s dvěma ukázkami z nového alba - v čase 12:30 - 22:00  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3955843
více
Změna statutu HKP - RIKATADO
6.9.2017

Z Country Clubu Rikatado a posléze Hudebního klubu Palmovka vznikl spolek "LIBERTAS Smoke’n’Taste Club". Nejedná se tedy formálně o veřejný prostor, ale o prostor soukromý. Program spolku není veřejnou produkcí a jakákoliv prezentace zde není veřejnou pozvánkou.
Co to znamená? Aby se zde mohlo kouřit, musí vzniknout "klub" a všichni příchozí musí být jeho členy. Pokud se přes prázdniny nic nezměnilo, zaplatí každý příchozí jednorázově na vždy zredukovaný členský příspěvek ve výši 20,- Kč a k tomu večerní vstupné a může zde být.

více

Výběr z fotogalerie

Copyright © 2013 - 2018 el-dorado.cz, Tvorba webových stránek: Solari.cz
Kontakt: Tomáš Pergl, mobil: +420 603 529 537 , email: email, www.el-dorado.cz