Eldoradoskupina tradiční i netradiční trampské písně

Repertoár

Soupis základního repertoáru. na přání mnoho dalších přejatých titulů.....

Albatros
Armáda
Až přijde ta chvíle
Bessie
Bílé kanoe
Bílé skály
Bloumám po Zlíně
Boty proti lásce
Buď pořád se mnou
Cowboy z Cherokee
Ďáblovo stádo
Desperát  
Diskrétní cukrárna
Do rána toulám
Eldorado
Farewell  
Háček
Hej, Jerry  
Hej, šup!
Hoj, trampové. piráti
Holary a hou
Hop tam s jednou
Hřebík v botě
Chata na vodě
Chechtavá
Indián
Já bych si rád najal dům
Já den co den snídám
Já přijdu za tebou
Jack námořník  
Jdi spát, Ireno
Je na západ cesta dlouhá
Je sobota  
Jedu nocí
Jel cowboy
Jen nevěř hochu ženám
Ještě spí chata
Jezero dřímá  
Jupí, čerte!
Kamaráde, zůstaň ještě chvíli
Kapkami si déšť
Karamba!
Kdo mi zatlačí oči
Když člověk přichází do let
Klondike
Koníček
Krajina posedlá tmou
Kvetly máky
Letí šíp savanou  
Malá chajda
Mandolína  
Maňána
Margareta
Marta
Miriam
Modrý dým
Můj wigwam
Mým domovem ztichlá je putyka
Na osadě hráli
Námořník má svou holku rád
Nedaleko Singapuru
Niagara
O Berounce
Odliv hučí
Ohrada
Pampa
Pampelišky
Parník Vyšehrad
Pirátská
Píseň nedočkavých vodáků
Pochod amerických námořníků
Pojď, děvče
Půlnoc
Proklatej bar
Rikatádo
River Swan
Rodné údolí
Rodný dům
Ruty, šuty
Řeka hučí
Sbohem, lásko
Seno a stáj
Slavíci z Madridu
Soumrak
Svatojánské proudy  
Synu můj
Šanghaj
Šantánová balada
Ta naše kolej
Ta naše písnička česká
Tom Zlatokop
Umřel starej kormidelník
V Dawsonu  
Vandrák
Vánoční  -
Vaya con Dios  
Veselý kapitán
Vláček století
Vlak má páru
Vlak půlnoční
Vltavo, Vltavo
Vodák je pán
Vzhůru na vodu!
Zakazuje se!
Zátoka
Zelený pláně
Zuzana  
Žhavý den
Zrádný banjo
Život je jen náhoda

Aktuality

PLES ve stylu "100 let trampingu v Čechách"
17.2.2018

Kamarádky, kamarádi.

opět se Vám dostává do rukou pozvánka na tradiční již dvaatřicátou kostýmovanou juchanici osady Kamarádi Staré řeky. Konati se bude dne 17. 2. 2018 od 19:00 v KD Tetín a k poslechu i křepčení vám bude hrát ELDORADO a KSŘ!

V době, kdy jste zavaleni „ zaručeně pravdivými informacemi“ o všem, v době, kdy se nedílnou součástí našeho života stávají hoax news, dezinformace i drzé lži, vzali jsme na sebe nelehký úkol.

Ano, seznámíme Vás s pravdou!

I renomovaná trampská periodika uvádějí jako prvopočátek trampingu v Čechách památnou výpravu pražských trampů ke Svatojánským proudům na velké řece Vltavě v roce 1918. V roce letošním oslavíme 100 let od založení „Ztracenky“, první trampské osady v Čechách. Seznámíme Vás s historií trampingu, která je zde v České kotlině nepochybně daleko hlubší a zabývá se jí již řadu let VUHT (Výzkumný ústav historie trampingu), jenž je součástí NSL-KSŘ (Nadace pro Srandy a Legrace Kamarádů Staré řeky). Naši badatelé si položili znepokojivé otázky, na něž budou spolu s vámi hledat odpovědi. Vědci zjistili, že již v Paleolitu jistý Kopčem (který klackem do mamuta mlátil, než ho zdolal, než ho schvátil) se svou tlupou podnikal pračundry v povodí řeky Dyje. Nedalo v biblických dobách vyhnání Adama a Evy z ráje impulz k velkému vandru? Snad každý z Vás na vandru poplenil nějakou zahradu, a pokud byla po ruce nějaká švarná trampule, s chutí spáchal i nějaký ten dědičný hřích. A co Mojžíš a Izraelité, jejich čtyřicet let trvající vandr po poušti? Praotec Čech přitáhl vandrem pod Říp až z ukrajinských Pripjaťských bažin.  Cyril a Metoděj přičundrovali až z řecké Soluně. Křižácké výpravy byly poněkud krvavé čundry na střední východ. Spanilé jízdy husitů až k Baltu byly opravdu divoké vandry. Tovaryši čundrovali za prací po Evropě od města k městu od mlýna k mlýnu. Ano, čundrování máme v genech, sáli jsme ho s mateřským mlékem, každým pivem, každým frťanem. Ponořte se s námi do hlubin věků!

Možnosti výběru kostýmu jsou jak vidno bohaté, pro vstup ovšem nezbytné!

více
Nové CD Tomáše Pergla "Kamaráde, zůstaň ještě chvíli"
14.12.2017
Tomáš ve Dvoraně Mirka Černého s dvěma ukázkami z nového alba - v čase 12:30 - 22:00  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3955843
více
Změna statutu HKP - RIKATADO
6.9.2017

Z Country Clubu Rikatado a posléze Hudebního klubu Palmovka vznikl spolek "LIBERTAS Smoke’n’Taste Club". Nejedná se tedy formálně o veřejný prostor, ale o prostor soukromý. Program spolku není veřejnou produkcí a jakákoliv prezentace zde není veřejnou pozvánkou.
Co to znamená? Aby se zde mohlo kouřit, musí vzniknout "klub" a všichni příchozí musí být jeho členy. Pokud se přes prázdniny nic nezměnilo, zaplatí každý příchozí jednorázově na vždy zredukovaný členský příspěvek ve výši 20,- Kč a k tomu večerní vstupné a může zde být.

více

Výběr z fotogalerie

Copyright © 2013 - 2018 el-dorado.cz, Tvorba webových stránek: Solari.cz
Kontakt: Tomáš Pergl, mobil: +420 603 529 537 , email: email, www.el-dorado.cz